"Tê Tóng ūn-tōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tê Tóng ūn-tōng''' (Eng-gí: ''Tea Party movement'') sī chi̍t ê tī 2009 nî chhe khai-sí heng-khí ê Bí-kok châi-chèng pó-siú chèng-tī ūn… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tê Tóng ūn-tōng''' (Eng-gí: ''Tea Party movement'') sī chi̍t ê tī 2009 nî chhe khai-sí heng-khí ê Bí-kok châi-chèng pó-siú chèng-tī ūn… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,925

次編輯