"Tê Tóng ūn-tōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tê Tóng ūn-tōng''' (Eng-gí: ''Tea Party movement'') sī chi̍t ê tī 2009 nî chhe khai-sí heng-khí ê Bí-kok châi-chèng pó-siú chèng-tī ūn… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Tê Tóng ūn-tōng''' ([[Eng-gí]]: ''Tea Party movement'') sī chi̍t ê tī 2009 nî chhe khai-sí heng-khí ê [[Bí-kok]] châi-chèng pó-siú chèng-tī ūn-tōng. Ūn-tōng ê sêng-oân ho͘-io̍k kàng-kē sòe-siu, pēng thong-kòe kiám-chió chèng-hú chi-chhut lâi kiám-chió Bí-kok ê kok-chè kap liân-pang ī-sǹg chhiah[[âng-jī]]. Ūn-tōng chi-chhî sió chèng-hú goân-chek. Tê Tóng ūn-tōng pī biâu-su̍t chò [[Kiōng-hô Tóng (Bí-kok)|Kiōng-hô Tóng]] lāi liû-hêng ê li̍p-hiàn ūn-tōng, iû [[chū-iû-ì-chì-chú-gī]], [[pó-siú-chú-gī]] kap [[iū-e̍k-bîn-chhùi-chú-gī]] ê chi-chhî-chiá cho͘-sêng.
 
[[Category:Bí-kok ê chèng-tī]]
11,925

次編輯