"Curiosity" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Curiosity_Self-Portrait_at_%27Big_Sky%27_Drilling_Site.jpg|thumb|]]
 
'''Curiosity''' ({{IPA-en|kjʊərɪˈɒsɪti}} "{{adapt|Ku-li-ó-si-tih}}") sī [[Bí-kok]] [[NASA]] siat-kè chè-chō ê chi̍t chiah [[Hóe-chheⁿ]] [[thàm-chhâ-chhia]] (''rover''). Hō-miâ ''Curiosity'' chit jī ê ì-sù sī "hòⁿ-kî." Curiosity sī thàm-chhâ oa̍h-tāng [[Hóe-chheⁿ Kho-ha̍k Si̍t-giām-sek]] (''Mars Science Laboratory''; MSL) jīm-bū lāi-bīn chòe chú-iàu ê pō͘-hūn.
 
== Hoat-siā kap hâng-hêng ==