"Pegasus Chō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox constellation
'''Pegasus Chō''', mā thang kiò chò '''thian-má-chō''' (天馬座) ia̍h-sī '''poe-má-chō''' (飛馬座), sī hiān-tāi 88 [[seng-chō]] chi it.
| name = Pegasus
| abbreviation = Peg
| genitive = Pegasi
| symbolism = the [[Wing]]ed [[Horse]]
| RA = {{RA|21|12.6}}–{{RA|00|14.6}}
| dec= +2.33° – +36.61°
| family = [[Perseus Family|Perseus]]
| quadrant = NQ4
| areatotal = 1121
| arearank = 7th
| numbermainstars = 9, 17
| numberbfstars = 88
| numberstarsplanets = 12
| numberbrightstars = 5
| numbernearbystars = 3
| brighteststarname = [[Epsilon Pegasi|ε Peg]] (Enif)
| starmagnitude = 2.38
| neareststarname = [[EQ Pegasi|EQ Peg]]
| stardistancely = 20.38
| stardistancepc = 6.25
| numbermessierobjects = 1
| meteorshowers = July Pegasids
| bordering = [[Andromeda Chō]]<br />[[Tō͘-tēng-chō]]<br />[[Thian-gô-chō]]<br />[[Hô͘-lî-chō]]<br />[[Hái-thûn-chō]]<br />[[Bé-á-chō]]<br />[[Chúi-pân-chō]]<br />[[Siang-hî-chō]]
| latmax = [[Pak-ke̍k|90]]
| latmin = [[Lâm-hūi 32-tō͘ sòaⁿ|60]]
| month = 10 goe̍h
| notes=}}
'''Pegasus Chō''', mā thang kiò chò '''thian-má-chō''' ({{hanji|天馬座}}) ia̍h-sī '''poe-má-chō''' ({{hanji|飛馬座}}), sī hiān-tāi 88 [[seng-chō]] chi it.
 
{{Seng-chō}}
{{Authority control}}
 
[[Category:Seng-chō]]
6,619

次編輯