"Tō͘-tēng-chō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tō͘-tēng-chō''' (杜定座), mā thang kiò chò '''giat-hó͘-chō''' (蠍虎座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it. {{Seng-chō}} Category:Seng-chō ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
{{Infobox constellation|
'''Tō͘-tēng-chō''' (杜定座), mā thang kiò chò '''giat-hó͘-chō''' (蠍虎座), sī hiān-tāi 88 [[seng-chō]] chi it.
name = Lacerta |
abbreviation = Lac |
genitive = Lacertae |
symbolism = the [[Lizard]] |
RA = {{RA|22.5}} |
dec= {{DEC|+45}} |
family = [[Perseus Family|Perseus]] |
quadrant = NQ4 |
areatotal = 201 |
arearank = 68th |
numbermainstars = 5 |
numberbfstars = 17 |
numberstarsplanets = 12 |
numberbrightstars = 0 |
numbernearbystars = 1 |
brighteststarname = [[α Lac]] |
starmagnitude = 3.76 |
neareststarname = [[EV Lacertae]] |
stardistancely = 16.47 |
stardistancepc = 5.05 |
numbermessierobjects = 0 |
meteorshowers = |
bordering = [[Andromeda Chō]]<br /> [[Cassiopeia Chō]]<br /> [[Cepheus Chō]]<br /> [[Thian-gô-chō]]<br /> [[Pegasus Chō]] |
latmax = [[Pak-ke̍k|90]] |
latmin = [[Lâm-hūi 40-tō͘ sòaⁿ|40]] |
month = 10 goe̍h |
notes=}}
'''Tō͘-tēng-chō''' ({{hanji|杜定座}}), mā thang kiò chò '''giat-hó͘-chō''' ({{hanji|蠍虎座}}), sī hiān-tāi 88 [[seng-chō]] chi it.
 
{{Seng-chō}}
{{Authority control}}
 
[[Category:Seng-chō]]
6,611

次編輯