"Alfred Nobel Keng-chè Kho-ha̍k Kì-liām-chióng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Nobel Keng-chè-ha̍k chióng
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Keng-chè Kho-ha̍k Alfred Nobel Kì-liām Chióng
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Nobel Keng-chè-ha̍k chióng
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Nobel Keng-chè Kho-ha̍k Alfred Nobel Kì-liām Chióngchióng]]
32,284

次編輯