"Nobel I-ha̍k Chióng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Nobel Chióng
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Nobel Chióng]]
32,284

次編輯