"Seng lí ha̍k I ha̍k Nobel Chióng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng
(bô liân-oe̍h choán-ia̍h: pun-khui-sek)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#REDIRECT重新導向 [[Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Nobel Chióng]]
32,284

次編輯