"NGóo-tsoh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Cuaxdon sóa NGóo-tsoh chit ia̍h khì NGó͘ choh: POJ title standard
(Cuaxdon sóa NGóo-tsoh chit ia̍h khì NGó͘ choh: POJ title standard)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
(Mò̤ chă)
10,759

次編輯