"Kong-sī Tâi-gí-tâi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kong-sī Tâi-gí-tâi''' sī Tâi-oân Kong-kiōng Tiān-sī Bûn-hòa Sū-gia̍p Ki-kim-hōe ūn-choán, chêng 2019 nî khai-ki, ēng choân Tâi-gí h… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
'''Kong-sī Tâi-gí-tâi''' sī [[Tâi-oân]] [[Kong-kiōng Tiān-sī Bûn-hòa Sū-gia̍p Ki-kim-hōe]] ūn-choán, chêng 2019 nî khai-ki, ēng choân Tâi-gí hòng-sàng.
 
{{stub}}