"Go-Kameyama Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{Infobox royalty
[[File:Emperor Go-Kameyama.jpg|thumb|right|200px|Go-Kameyama Thian-hông]]
|name = Go-Kameyama Thian-hông<br>{{nobold|{{lang|ja|後亀山天皇}}}}
'''Go-Kameyama Thian-hông''' (後亀山天皇, {{bd|1350 nî||1424 nî|5 goe̍h 10 ji̍t}}), sī [[Ji̍t-pún]] [[Nanboku-tyô sî-tāi]] Lâm-tiâu ê tē 4 tāi [[thian-hông]], mā sī Ji̍t-pún ê tē 99 tāi thiân-hông, [[1383 nî]] kàu [[1392 nî]] chāi-ūi. Miâ '''Hironari''' (熙成).
|image = Emperor Go-Kameyama.jpg
|caption =
|succession = [[Ji̍t-pún]] [[Thian-hông]]
|reign = 1383 nî – 1392 nî
|cor-type =
|coronation =
|predecessor = [[Tyôkei Thian-hông]]
|pre-type =
|suc-type =
|successor = [[Go-Komatu Thian-hông]]
|era name =
|era dates =
|reg-type =
|regent =
|spouse =
|issue-link =
|issue =
|full name = Hironari ({{lang|ja|熙成}})
|house =
|father =
|mother =
|birth_date = 1350 nî
|birth_place =
|death_date = 1424 nî 5 goe̍h 10 ji̍t
|death_place =
|religion =
|signature =
}}
{{nihongo|'''Go-Kameyama Thian-hông''' (|後亀山天皇,|Go-Kameyama-tennō|holo=Āu-Kui-san Thian-hông|extra= {{bd|1350 nî||1424 nî|5 goe̍h 10 ji̍t}})}}, sī [[Ji̍t-pún]] [[Nanboku-tyô sî-tāi]] Lâm-tiâu ê tē 4 tāi [[thian-hông]], mā sī Ji̍t-pún ê tē 99 tāi thiân-hông, [[1383 nî]] kàu [[1392 nî]] chāi-ūi. Miâ '''Hironari''' (熙成).
 
{{Le̍k-tāi thian-hông}}
{{Lektai Thianhong}}
{{Authority control}}
[[Category:Ji̍t-pún thian-hông]]
7,204

次編輯