"Guyana" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
| government_type = [[Unitary state|Unitary]] [[Presidential system|presidential]] [[republic]]
| leader_title1 = [[President of Guyana|President]]
| leader_name1 = [[DavidIrfaan A. Granger|David GrangerAli]]
| leader_title2 = [[List of Prime Ministers of Guyana|Prime Minister]]
| leader_name2 = [[Mark Phillips (Guyana)|Mark Phillips]]
| legislature = [[National Assembly (Guyana)|National Assembly]]
| sovereignty_type = Formation
128

次編輯