"Kok-chè chhiūⁿ-kî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

ka
(ka)
[[File:Staunton chess set.jpg|thumb|Staunton khoán-sek ê kî-poâⁿ, kî-jí, kap kè-sî ê choan-iōng sî-cheng.]]
[[File:HungaryBudapestChess.jpg|thumb|Tī [[Hông-gâ-lī]] siú-to͘ [[Budapest]] ê 1 ê kong-hn̂g kiâⁿ-kî.]]
'''Kok-chè chhiūⁿ-kî''' (國際象棋), ia̍h kiò '''Kok-chè bú-kî''' (國際武棋), Se-iûⁿ kî, sī 1 chióng 2 lâng toà pang-á-téng ī ê [[thiu-siōng]] [[chhek-lio̍k iû-hì]], bo̍k-tek sī beh lia̍h (checkmate) tùi-chhiú ê kok-ông. Kok-chè bú-kî sī sè-kài siāng chē lâng ī ê [[pang-á iû-hì]] (board game), ū tan-sûn teh ī chhit-thô--ê mā ū tiàm [[kū-lo̍k-pō͘]], tàu-sè-hoē (tournament) chèng-sek piàⁿ su-iâⁿ--ê. Mā ē-tàng keng-koè [[bāng-lō͘]], [[iû-piān]], ia̍h [[tiān-chú-phe]] pí-sài.
 
Chhin-chhiūⁿ kok-chè chhiūⁿ-kî ê iû-hì thong sè-kài ū chē chē chióng khoán-sek, pau-koat [[Tiong-kok]] [[chhiūⁿ-kî]] (bú-kî), [[Syôgi]] ([[Ji̍t-gí]]: 将棋, Ji̍t-pún chiong-kî), [[Janggi]] (장기, Hân-kok chiong-kî), [[Thài-kok]] ê [[Makruk]]. Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ biâu-siá ê pán-pún mā hō chò '''FIDE Chess''', '''Se-iûⁿ-kî''' (西洋棋).
10,382

次編輯