"VOC" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si
~ (机器人:修正双重重定向至Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si]]
32,284

次編輯