"Sòng It-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Song Il-kook
(唐吉訶德的侍從 已移動頁面 Sòng It-kokSong Il-gook 並覆蓋原有重新導向)
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Song Il-kook
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[Song Il-gookkook]]
32,284

次編輯