"Málâisea hîng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Málâisea hêng
(Cuaxdon sóa Málâisea hîng chit ia̍h khì Malaysia hêng: POJ)
piau-chhiam: Sin choán-ia̍h
 
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Málâisea hêng
piau-chhiam: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[MalaysiaMálâisea hêng]]
32,284

次編輯