"Collage" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
}}
 
'''Collage''' (Hôa-gí: {{lang|cmn|珂拉琪}} ''Kēlāqí''), sī tī 2019 nî sêng-li̍p--ê [[Tâi-oân]]--ê [[to̍k-li̍p im-ga̍k]] ga̍k-thoân.<ref>{{cite web|url=https://streetvoice.com/collage7275/about/|title=Collage 珂拉琪 - 關於我|accessdate=2021-05-31}}</ref> Chó͘Cho͘-goânoân ū [[Ông Ka-khoân]] (王家權, gì-tah-chhiú) kap [[Natsuko]] ({{lang|ja|夏子}}, chú-chhiùⁿ). Chhòng-chok--ê [[gí-giân]] ū [[Tâi-gí]], [[Amis-gí]], [[Eng-gí]] kap [[Ji̍t-pún-ōe]].
 
==Chham-khó==