"Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Tông-o̍h ma̋i-ná-suh''' (Hôa-gí: {{lang|cmn|同學麥娜絲}}, Tóngxúe Màinàsī), sī Tâi-oân tiān-iáⁿ tō-ián N̂g Sìn-giâu… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Tông-o̍h ma̋i-ná-suh''' (Hôa-gí: {{lang|cmn|同學麥娜絲}}, Tóngxúe Màinàsī), sī Tâi-oân tiān-iáⁿ tō-ián N̂g Sìn-giâu… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)