"Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Yoxem sóa Tông-o̍h ma̋i-ná-suh chit ia̍h khì Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh: jī-thâu tio̍h tōa-siá
('''Tông-o̍h ma̋i-ná-suh''' (Hôa-gí: {{lang|cmn|同學麥娜絲}}, Tóngxúe Màinàsī), sī Tâi-oân tiān-iáⁿ tō-ián N̂g Sìn-giâu… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Yoxem sóa Tông-o̍h ma̋i-ná-suh chit ia̍h khì Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh: jī-thâu tio̍h tōa-siá)