"Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Yoxem sóa Tông-o̍h ma̋i-ná-suh chit ia̍h khì Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh: jī-thâu tio̍h tōa-siá)
* Tián-hong (Tiān-hong, [[Tēⁿ Jîn-sek]] ián): Su-gia̍p put-jû-ì--ê pó-hiám gia̍p-bū-goân.
* Pì-kiat ([[Lâu Koàn-thêng]] ián): Chò kô͘ chóa-chhù--ê, kóng-ōe tû-liáu bīn-tùi kúi-hûn tiō ē tōa-chi̍h.
* Koàn-thâu ([[Lîm Iok-tì]] ián): Chò tiāu-chha hō͘-kháu--ê. tùi chò ha̍k-seng hit-sî chho͘ì-loânài--ê Ma̋i-ná-suh chin kah-ì.
* Thiam--á ([[Si Bêng-suè]] ián): Goân-pún sī tiān-iáⁿ tō-ián, āu-lâi in-ūi Ko Úi-oân--ê kiàn-siāu-tāi, chiah tâu-ji̍p ki̍p-úi--ê suán-kí.
* A-goa̍t: Pì-kiat--ê siòng-chhin tùi-siōng.
* Ma̋i-ná-suh: Koàn-thâu--ê chho͘bāng-loântiong chêng-jîn, m̄-koh āu-lâi chiông-sū [[sèng-sán-gia̍p]].
 
== Tit-chióng ==