"Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Italic title}}
'''''Tông-o̍h ma̋i-ná-suh''''' ([[Hôa-gí]]: {{lang|cmn|同學麥娜絲}}, Tóngxúe Màinàsī), sī [[Tâi-oân]] [[tiān-iáⁿ]] [[tō-ián]] [[N̂g Sìn-giâu]] (黃信堯)--ê tē 2 chhut kio̍k-chêng tn̂g-phìⁿ, tī [[2020 nî]] thui-chhut. Kio̍k-chêng kóng-tio̍h 4 ūi tiong-liân lâm-chú--ê chhú-kéng.
 
== Chú-iàu Kak-sek ==