"Lāu-ông Ga̍k-tūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
({{Infobox musical artist <!-- See Wikipedia:WikiProject_Musicians --> | Name = Lāu-ông Ga̍k-tūi | Img = | Img_size = |… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
}}
 
'''Lāu-ông Ga̍k-tūi''' (Hôa-gí: {{lang|cmn|老王樂隊}} ''Lǎo Wáng yuèduì''), sī 2015 nî sêng-li̍p, 2016 nî têng-cho͘--ê Tâi-oân [[āu-bîn-iâu]] (後民謠) ga̍k-thoân. Goán-pún sī ha̍k-seng ga̍k-tūi.
 
== Choan-chi̍p ==