"Lāu-ông Ga̍k-tūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
}}
 
'''Lāu-ông Ga̍k-tūi''' (Hôa-gí: {{lang|cmn|老王樂隊}} ''Lǎo Wáng yuèduì''), sī tī 2015 nî sêng-li̍p, 2016 nî têng-cho͘--ê Tâi-oân [[āu-bîn-iâu]] (後民謠) ga̍k-thoân. GoánGoân-pún sī ha̍k-seng ga̍k-tūi.
 
== Choan-chi̍p ==