"Ki-khì-lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Kho-hoàn siáu-soat为Kho-ha̍k siáu-soat)
 
'''Ki-khì-lâng''' (android/gynoid) sī 1 sian goā-hêng, [[hêng-ûi]] lóng chhan-chhiūⁿ [[lâng]] ê [[robot]]. Ki-khì-lâng kan-taⁿ chûn-chāi tī [[kho-ha̍k siáu-soat]] ê sè-kài. Bo̍k-chêng ke̍k-ke ū lâng-hêng (humanoid) ê robot.
 
[[Cyborg]] sī oanoân-á [[iú-ki]], oanoân-á [[ki-hâi]] ê seng-bu̍t/mi̍h.
 
{{phí}}