"Pak-táu ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

sk
(sk)
(sk)
Pak-táu lī-hōhē-thóng (tē-lī-tâi pak-táu hē-thóng) sī tsi̍t-ê pau-kuat 16-lia̍p uē-tsheñ ê tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng. Hun-pia̍t uî 6-lia̍p [[tsíng-tsí kuí-tō]] uē-tsheñ, 6-lia̍p [[thán-khi tē-kiû tóng-pōo kuí-tō]] uē-tshenn, 4-lia̍p [[tiōng tē-kiû kuí-tō]] uē-tshenn. Uì 2012-nî 11-gue̍h, tē-lī-tâi pak-táu hē-thóng khai-sí teh a-thài tē-khu uì iōng-hōo thê-kiong tē-khu tīng-uī ho̍k-bū.<ref name="op_china">{{cite news|url=https://www.bbc.co.uk/news/technology-16337648|title=China GPS rival Beidou starts offering navigation data|publisher=BBC|date=27 December 2011|access-date=20 June 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20120203001904/http://www.bbc.co.uk/news/technology-16337648|archive-date=3 February 2012}}</ref><ref name="CustomersDec2012">{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/news/technology-20852150|title=China's Beidou GPS-substitute opens to public in Asia|publisher=BBC|date=27 December 2012|access-date=27 December 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121227182347/http://www.bbc.co.uk/news/technology-20852150|archive-date=27 December 2012}}</ref>
 
Pak-táu hē-thóng (tē-sa-tāi pak-táu hē-thóng) uî sañ-tsióng bô-khang-khuán ê kuí-tō uē-tshe tsuân-then sóo tsoo-sîng-ê; pau-kuat 24-lia̍p tē-kiû [[tiōng-înn kuí-tō]] uē-tsheñ (iâm-khàm tsuāñ-kiū), 3-lia̍p thán-khi tē-kiû tóng-pōo kuí-tō uē-tsheñ tsuân-then (iâm-khàm A-thài tuā-pōo-hūn ê tē-khu) kap 3-lia̍p tē-kiû tsíng-tsí kuí-tō uē-tsheñ (iâm-khàm tíng-kok)(6).<ref name="爱星 吉星 萌星">{{cite news |author1=李国利 |author2=刘艺 |title=爱星 吉星 萌星 |url=http://203.192.15.131/PDF/20200624/06.pdf |work=新华每日电讯 |agency=新华通讯社 |issue=总第 10038 期 |date=2020-06-24}}</ref> Pak-táu sañ-hō teh 2018-nî thè-tsìng khai-hòng pak-táu hē-thóng ê tsuân-kiû tīng-uī kong-lîng.<ref>{{Cite web|url=http://www.xinhuanet.com/tech/2018-12/27/c_1123914892.htm|title=北斗三号基本系统建成开始提供全球服务|accessdate=2018-12-28|work=新华社|language=zh-CN|archive-url=https://web.archive.org/web/20181228035433/http://www.xinhuanet.com/tech/2018-12/27/c_1123914892.htm|archive-date=2018-12-28|dead-url=no}}</ref> Pak-táu sañ-hō teh 2020-nî 7-gue̍h 31-li̍t khai-thong.<ref>{{cite news |title=China puts final satellite for Beidou network into orbit – state media |url=https://uk.reuters.com/article/us-space-exploration-china-satellite/china-puts-final-satellite-for-beidou-network-into-orbit-state-media-idUKKBN23U08P |access-date=23 June 2020 |work=Reuters |date=23 June 2020 |language=en}}</ref><ref name="beidou-road-to-global-service">{{cite news|title=Directions 2017: BeiDou's road to global service|url=http://gpsworld.com/directions-2017-beidous-road-to-global-service/|work=GPS World|date=6 December 2016|access-date=8 May 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170527131959/http://gpsworld.com/directions-2017-beidous-road-to-global-service/|archive-date=27 May 2017}}</ref>
 
Pak-táu uē-tshng tō-hâng ho̍k-bū (BDS), [[Bí-kok tsuân-kiû tīng-uī hē-thóng]] (GPS), [[Lôosiiā tsuân-kiû tō-hâng uē-tshenn hē-thóng]] (GLONASS), kah [[Āu-bíng GAlileo tīng-uī hē-thóng]] (Galileo) tīng hē-thóng uī [[Liân-ha̍p-kok uē-tshenn tō-hâng uí-guân-huē]] līn-tīng ê tsuân-kiû êuē-tsheñ tō-hâng hē-thóng ê sī-tuā kiong-ìng-siōng.(9)
10,782

次編輯