"Kok-lāi chóng seng-sán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Kok-lāi chóng seng-sán''' (Eng-gí: ''gross domestic product'', '''GDP''') sī chi̍t-ê kok-ka (ia̍h tē-khu) tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, só͘-ū châi-hoè kap ...)
 
'''Kok-lāi chóng seng-sán''' ([[Eng-gí]]: ''gross domestic product'', '''GDP''') sī chi̍t-ê [[kok-ka]] (ia̍h tē-khu) tī chi̍t toāⁿ sî-kan lāi, só͘-ū [[châi-hoè]] kap [[ho̍k-bū]] ê choè-āu seng-sán chóng kè-ta̍t.
 
Nā ēng [[jîn-kháu]] sò͘-bo̍k lâi [[tû-hoat|tû]] kok-lāi chóng seng-sán, tio̍h sī pêng-kin múi lâng tī kok-lāi ê GDPseng-sán, Eng-gí it-poaⁿ sia chò ''GDP [[per capita]]''.
 
GDPKok-lāi chóng seng-sán sī [[chóng-thé-keng-chè-ha̍k]] siōng chin chia̍p sú-iōng ê thóng-kè, mā sǹg sī chi̍t khoán kok-ka ê ki-pún chu-liāu.
 
{{stub}}