"Khó͘ Siông-hūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
 
== Tù-chok ==
 
許常惠,《追尋民族音樂的根》,臺北:樂韻,1987。
 
* Cháu-chhē Tiong-kok Im-ga̍k ê Chôaⁿ-thâu, (仙人掌 Chhut-pán-siā, 1968 nî 12 ge̍h, Tâi-pak)
* Tâi-ôan Hō-ló Bîn-koa, (Pek-kho bûn-hòa sū-gia̍p kong-si 1982 nî 9 ge̍h, Tâi-pak)
1,295

次編輯