"Se-iûⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Se-iûⁿ''' (西洋) it-poaⁿ sī kóng Ki-tok-kàu bûn-hoà chò ki-chhó͘, tùi Au-chiu khai-sí hoat-tián ê bêng-bêng. {{stub}} Category:Bûn-hoà ja:西洋
 
 
[[ja:西洋]]
[[zh:西洋]]