"Se-iûⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Se-iûⁿ''' (西洋) tī hiān-tāi it-poaⁿ sī kóng [[Ki-tok-kàu]] bûn-hoà chò ki-chhó͘, tùi [[Au-chiu]] khai-sí hoat-tián ê bêng-bêng.
 
==Siong-koan==
*[[Tang-iûⁿ]]
*[[Lâm-iûⁿ]]
 
{{stub}}