"Soàⁿ-lia̍p-thé DNA" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Soàⁿ-lia̍p-thé DNA''' ([[Eng-gí]]: ''Mitochondrial DNA'' '''mtDNA''') sī [[sè-pau-khì]] [[soàⁿ-lia̍p-thé]] lāi-bīn ê [[DNA]], sī seng-bu̍t [[sè-pau]] ê [[sè-pau-hu̍t]] goā-kháu chú-iàu ē-tàng chhoē tio̍h ê DNA chi it.
 
Soàⁿ-lia̍p-thé DNA siong-tùi ê sáncho͘-sengsêng khah sè-kho ê [[liám-sek-thé]], toā-hūn ê seng-bu̍t, hâm [[jîn-lūi]] chāi-lāi, soàⁿ-lia̍p-thé sī kaⁿ-taⁿ tùi [[bó-chhin]] thoân lâi. Che tāi-piáu soàⁿ-lia̍p-thé DNA ē-tàng piáu-hiān chhut bó-hē ûi-thoân koan-hē.
 
==Siong-koan==