"Cho͘-chit (seng-bu̍t-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Emphysema H and E.jpg|thumb|[[Hián-bî-kiàⁿ]] koan-chhat hā ê [[cho͘-chit chiat-phìⁿ]].]]
 
'''Cho͘-chit''' ([[Eng-gí]]: ''tissue'') sī [[seng-bu̍t]] [[sè-pau]] cho͘-sêng ê chi̍t-ê kai-chân, chiàu [[seng-bu̍t-ha̍k]] ê jīn-sek, cho͘-chit sī sè-pau kap [[khì-koan]] chi kan ê kò͘-chō tan-ūi. Choan-bûn tī cho͘-chit chhioh-tō͘ hā chò ián-kiù ê ha̍k-kho sī [[cho͘-chit-ha̍k]].
 
{{stub}}