"Thâu-koà-kut" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
11. [[Hā-go̍k-kut]] (''Mandibula'')]]
 
'''Thâu-koà-kut''' ([[Eng-gí]]: ''skull'') sī [[tōng-bu̍t]] [[kut-thâu]] ê chi̍t pō͘-hūn, hun '''náu-thâu-koà''' (''cranium'') kap [[hā-go̍k-kut]] (''mandible''); he̍k-chiá hun náu-thâu-koà kap [[gân-bīn-kut]] (''ossafacial facialiabones'') nn̄g toā hūn (nn̄g khoán hun hoat ê náu-thâu-koà hoān-ûi bô-kâng).
 
==Chham-khó==