"Thâu-koà-kut" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

*George Gushue-Taylor. ''Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k: Tē 2 Chiuⁿ: Lūn Kut Hē-Thóng''
*[http://www.learnbones.com/skull-cranial-and-facial-bones-anatomy ''Skull Bones | Cranial and Facial Bones'']
 
{{Thaukoakut}}
 
{{stub}}