"Siōng-chi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
==Miâ==
[[Lâng]] kap chi̍t koá sa-lia̍h lêng-le̍k khah hoat-tián ê tōng-bu̍t ê siōng-chi koh kiò '''chhiú-pì''' (''arm''), kî-tha ê miâ koh ū '''chhúi-kó͘''', '''phok''' ([[Hàn-jī]]: 膊). Chú-iàu hun [[siōng-phok]], [[chêng-phok]], [[chhiú-chiúⁿ]] 3 toāⁿ, che 3-ê pō͘-hun tī [[Hō-ló-oē]] mā ē-sái ha̍p kóng '''chhiú''', chóng-sī chhiú ū-sî koh sī choân-bûn chí chhiú-chiúⁿ, tio̍h sī seⁿ [[chéng-thâu]] ê pō͘-hūn.
 
Eng-gí kóng ê "arm", tī kháu-gú-siōng sui-jiân sī kui ki chhiú-pì ê ì-sù, m̄-koh nā tī [[i-ha̍k]] su̍t-gí, tiāⁿ sī choân-bûn kóng [[siōng-phok]], ia̍h tio̍h sīong-chi tī keng-kah kap chhiú-khiau chi kan hit toāⁿ.