"Chi̍p-bí-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (Chi̍p-bí sóa khì Chi̍p-bí-khu (choán-ia̍h thiàu kòe))
1989 nî 5--go̍eh kah 1992 nî 12 go̍eh, Tiong-kok [[Kok-bū-īⁿ]] sian-āu phoe-chún sêng-li̍p Hēng-lîm Tâi-siong Tâu-chu-khu kah Chi̍p-bí Tâi-siong Tâu-chu-khu, hiáng-siū keng-chè te̍k-khu ê iu-hūi chèng-chhek, chhú-khì lâi chia tâu-chu heng-gia̍p ê kéng-gōa khì-gia̍p kah kong-si sī ná lâi ná chōe.
 
Keng-kòe cha̍p-gōa nî ê kiàn-siat khai-hoat, taⁿ Chi̍p-bí-khu ê [[lông-giap]], [[kang-gia̍p]] kah [[ho̍k-bū-gia̍p]] lóng-chóng tit-tio̍h kài tōa ê thê-seng. Hiān-chú-sî í-keng tiàm ha̍t-khu lāi sêng-kong khai-hoat 5 ê kang-gia̍p ki-tōe, kàu kah 2002 nî, chôan-khu lóng-chóng ín-chìn gōa-chu hāng-bo̍k 610 ê, ha̍p-tâng lī-iōng gōa-chu 26.93 ek kho·kho͘ [[Bí-kim]], [[GDP]] chóng-gia̍h ta̍t-kàu 83.35 ek kho·kho͘ [[Jîn-bîn-]]. Ē-sái kóng, chit-mái Chi̍p-bí-khu ê keng-chè kiat-kó·kó͘, í-keng si̍t-hiān kang-gia̍p chiàm chú-iàu tē-ūi, ki-pún hêng-sêng gōa-hiòng-hêng ê keng-chè kio̍k-sè.
 
==Lú-iû chu-gôan==
15,023

次編輯