A-lú-mih

加入於 2008-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)
~
Chhú-siau 116.235.115.52 ê siu-kái, kái tńg khì Luuva siōng bóe ê siu-tēng-pún
(Kā ia̍h ê loē-iông the̍h tiāu)
~ (Chhú-siau 116.235.115.52 ê siu-kái, kái tńg khì Luuva siōng bóe ê siu-tēng-pún)
<table width="99%" align="center">
<td width="30%">
<div style="margin:3px auto; padding: 23pt; background-color:#ED4618;">
<table align="center" width="80%" style="background-color:#FEF5C6; padding:0.1em;">
<td align="center">[[User:Luuva/SBP1|<span style="color:#ED4618;">▉</span>]]</td>
</table>
</div>
</td>
<td width="30%">
<div style="margin:3px auto; padding: 23pt; background-color:#EDA618;">
<table align="center" width="80%" style="background-color:#FEF5C6; padding:0.1em;">
<td align="center">[[User:Luuva/SBP2|<span style="color:#EDA618;">▉</span>]]</td>
</table>
</div>
</td>
<td width="30%">
<div style="margin:3px auto; padding: 23pt; background-color:#F0CF6C;">
<table align="center" width="80%" style="background-color:#FEF5C6; padding:0.1em;">
<td align="center">[[User:Luuva/SBP3|<span style="color:#F0CF6C;">▉</span>]]</td>
</table>
</div>
</td>
</table>
2

次編輯