"Khó͘ Siông-hūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
'''Khó͘ Siông-hūi''' (許常惠) (1926 nî 9 ge̍h 6 hō͘ -- 2001 nî 1 ge̍h 1 hō͘). [[Tâi-ôan]] [[chiongChiong-hòa]] [[-bí]] lâng. [[A-kong]] Khó͘ Kiàm-hî (許劍魚) sī [[chheng-tiâu]] ê siù-châi. Lāu-pē Khó͘ Ngó͘-téng (許五頂) sī i-seng. Lāu-bú Ông Peng-chheng (王冰清) ê āu-thâu-chhù sī [[lo̍kLo̍k-káng]] ê hó-gia̍h-lâng. Pē-bú nn̄g-lâng lóng-chóng ū cha̍p-ê gín-á. Khó͘ Siông-hūi pâi tē chhit.
 
== Tù-chok ==
* Cháu-chhē Bîn-cho̍k Im-ga̍k ê kun, (Ga̍k-ūn chhut-pán-siā, 1987 nî, Tâi-pak)
* Tâi-ôan Im-ga̍k-sú Chho͘-kó, (Chôan-im chhut-pán-siā, 1996 nî, Tâi-pak)
 
== Chham-khó ==
* Khó͘ Siông-hūi; Hit-lia̍p-chhiⁿ tī Tang-hong. ISBN 957-01-2966-2
 
[[Category:Tâi-oân ha̍k-chiá]]
15,023

次編輯