"Kim Stanley Robinson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

pó·-siá
~ (+interwiki)
(pó·-siá)
'''Kim Stanley Robinson''' ([[1952 nî]] 3 goe̍h 23—), [[Bí-kok]] [[kho-hoàn siáu-soat]] chok-ka. Siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī i ê [[Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek]]. I ê tù-chok chhiâng-chāi thàm-thó [[seng-thài-ha̍k|seng-thài]], [[siā-hoē-ha̍k]], [[keng-chè]]/[[siā-hoē kong-gī]] hong-bīn ê gī-tê.
 
I ê ''Âng Hoé-chheⁿ'' tit tio̍h 1993 nî ê [[Nebula Siúⁿ]] kap [[British S.F Award]]. Kè-tńg-nî ''Chheⁿ Hoé-chheⁿ'' oân-ná tit tio̍h [[Hugo Siúⁿ]] kap [[Locus Siúⁿ]]. ''Nâ Hoé-chheⁿ'' tī 1997 nî tit tio̍h kāng 2 ê chióng.
<!--
 
==Toān-kì==
 
Robinson seⁿ tī [[Illinois]] [[Waukegan]] hit-tah-á. 1974 nî the̍h tio̍h [[Ka-chiu Tāi-ha̍k]] San Diego hun-hāu ê bûn-ha̍k ha̍k-sū ha̍k-ūi. 1975 nî soà-chiap tùi [[Boston Tāi-ha̍k]] the̍h tio̍h Eng-bûn sek-sū ê ha̍k-ūi. 1982 nî koh-chài ùi Ka-chiu Tāi-ha̍k San Diego hun-hāu the̍h tio̍h Eng-bûn phok-sū ha̍k-ūi. Lūn-bûn siá [[Philip K. Dick]] ê siáu-soat (1984 nî chhut-pán).
 
I ê khan-chhiú sī Lisa Howland Nowell, 1 ê khoân-kéng hoà-ha̍k-ka. Seⁿ 2 ê cha-po͘ kiáⁿ. I bat toà koè Ka-chiu, Washiongton, DC, Sūi-se. Hiān-chú-sî toà Ka-chiu Davis.
 
==Chok-phín==
=== Siáu-soat===
====Orange County saⁿ-pō͘-khek====
*''The Wild Shore'' (1984)
*''The Gold Coast'' (1988)
*''Pacific Edge'' (1990)
 
====Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek====
*''Red Mars'' (1992)
*''Green Mars'' (1993)
*''Blue Mars'' (1995)
 
====Siú-to͘ saⁿ-pō͘-khek====
*''Forty Signs of Rain'' (2004)
*''Fifty Degrees Below: Science in the Capital'' (2005)
 
====Kî-thaⁿ====
*''Icehenge'' (1984)
*''The Memory of Whiteness: A Scientific Romance'' (1985)
*''A Short, Sharp Shock'' (1990 - [[hoàn-sióng siáu-soat]])
*''Antarctica'' (1998)
*''The Years of Rice and Salt'' (2002)
*''Forty Signs of Rain'' (2004)
*''Fifty Degrees Below'' (2005)
 
===Té-phiⁿ siáu-soat chi̍p===
*''The Planet on the Table'' (1986)
*''Escape from Kathmandu'' (1989)
*''Remaking History'' (1991)
*''The Martians'' (1999)
*''Vinland the Dream'' (2001)
 
<!--
==Goā-pō͘ liân-kiat==
-->
14,442

次編輯