"Kim Stanley Robinson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

lu khì chiàⁿ-chhiú-pêng
(lu khì chiàⁿ-chhiú-pêng)
[[Image:Kim Stanley Robinson 2005.JPG|left|thumb|150px|Kim Stanley Robinson chhut-hiān tī tē 63 kài ê Sè-kài Kho-hoàn Siáu-soat Tāi-hoē, [[Glasgow]], [[2005 nî]]]]
'''Kim Stanley Robinson''' ([[1952 nî]] 3 goe̍h 23—), [[Bí-kok]] [[kho-hoàn siáu-soat]] chok-ka. Siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī i ê [[Hoé-chheⁿ saⁿ-pō͘-khek]]. I ê tù-chok chhiâng-chāi thàm-thó [[seng-thài-ha̍k|seng-thài]], [[siā-hoē-ha̍k]], [[keng-chè]]/[[siā-hoē kong-gī]] hong-bīn ê gī-tê.
 
匿名使用者