"Thé (sò͘-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
(pheng-im, wiki-hoà, ho̍k-cha̍p-sò͘ -> ho̍k-sò͘)
Thé sī chi̍t-ê ū [[sêng-hoat tan-ūi-ôan]] ê [[kau-ōaⁿ-khôan]] (''F'', +, ×), jî-chhiáⁿ
* sêng-hoat tan-ūi-ôan ''1'' kap ka-hoat tan-ūi-ôan ''0'' sī bô-kâng ê mi̍h-kiāⁿ,
* chún-kóng ''a''∈''F'', ''a'' m̄-sī ka-hoat-tan-ūi-ôan, lán tiāⁿ-tio̍h ōe-tàng tī ''F'' nih chhōe-tio̍h chi̍t-ê ''b'', hō͘ ''a''×''b''=1, ia̍h-tio̍h-sī kóng ''a'' ū sengsêng-hoat ge̍k-ôan.
 
== Thé ê tû-hoat ==
2,171

次編輯