"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

kóan-lí-ôan?
(kóan-lí-ôan?)
 
It-poaⁿ tiàm thó-lūn-ia̍h lâu-oē koàn-sì chhiam-miâ. Phah <nowiki>~~~~</nowiki> tō ē chū-tōng pìⁿ lí ê iōng-chiá miâ-chheng. [[User:A-giâu|A-giâu]] 04:22, 18 Jul 2004 (UTC)
 
== kóan-lí-ôan? ==
 
Lîm ché/hiaⁿ -- góa kā lí thê-miâ chó kóan-lí-ôan kám hó? -- [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 20:00, 12 Aug 2004 (UTC)