"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (r2.7.2) (bot ka-thiam: jv:Hanyu Pinyin
!Pheng-im||[[IPA]]||Kái-soeh
|-
||''b''|| {{IPA|[p]}}||kap [[Pe̍h-ōe-jī]] ê "p" sio-beh kâng
|-
||''p''|| {{IPA|[pʰ]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "ph" sio-beh kâng
|-
||''m''|| {{IPA|[m]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "m" sio-beh kâng
|-
||''f''|| {{IPA|[f]}}
|-
||''d''|| {{IPA|[t]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "t" sio-beh kâng
|-
||''t''|| {{IPA|[tʰ]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "th" sio-beh kâng
|-
||''n''|| {{IPA|[n]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "n" sio-beh kâng
|-
||''l''|| {{IPA|[l]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "l" sio-beh kâng
|-
||''g''|| {{IPA|[k]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "k" sio-beh kâng
|-
||''k''|| {{IPA|[kʰ]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "kh" sio-beh kâng
|-
||''h''|| {{IPA|[x]}}
||''r''|| {{IPA|[ʐ]}}
|-
||''z''|| {{IPA|[ts]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "ch" sio-beh kâng
|-
||''c''|| {{IPA|[tsʰ]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "chh" sio-beh kâng
|-
||''s''|| {{IPA|[s]}}||kap Pe̍h-ōe-jī ê "s" sio-beh kâng
|-
||''w''|| {{IPA|[w]}}
匿名使用者