"Wikipedia:Chhiū-á-kha/Chhng-khò͘ 6" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Chhiáⁿ-mn̄g)
 
Please help me in these. If I have them, I can make more entries in Wiktionary. [[User:A-yao|A-yao]] 08:21, 6 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
 
== ō͘ kap ō· ==
Teh siá [[hiòng-liōng]] ê sî, ū siá-tio̍h [[sok-tō·]], kiat-kó hoat-kak èng-kai ū tiâu-bo̍k ê [[sok-tō͘]] soah hián-sī bô tiâu-bo̍k ê liân-kiat chōng-tāi. Aū--lâi chiah liáu-kái sī '''ō͘''' kap '''ō·''' bô-kâng ê koan-hē. M̄-chai lán chia ū kui-hoān phiau-chún--bô? Ló·-la̍t!--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 19:12, 11 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
184

次編輯