"Khí-khún-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (+ja)
== Iú-lī khí-khún-pan tui-chi̍p ê i-goân-sèng (''iatrogenic'') in-sò· ==
*Chhiong-thiām-bu̍t (充填物,''filling'')
*Siu-ho̍k-thé (''restorations'') kap [[khí-lông]] (''crowns'') ê gōa-hiân pian-iân (''overhanging margins'').
 
[[Category:Gê-i-ha̍k]]
 
êê
 
[[de:Zahnbelag]]
匿名使用者