"Gē-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
Gē-su̍t chit-ê sû sī tùi [[Ji̍t-pún]] [[hàn-jī]]-sû 芸術(げいじゅつ)lâi--ê.
 
==Gē-su̍t ê chióng-mn̂g==
 
Nā chiáu gē-su̍t chok-chiá só· ēng koh-iūⁿ ê chhiú-lō· kap mûi-thé, lán ē-sái kā gē-su̍t hun-chò bô-kâng ê chióng-mn̂g, ē-bīn sī àn gē-su̍t piáu-hiān ê hong-sek, kap [[le̍k-sú]]-siōng sio-pí-phēng ê khoán-sek lâi hun--ê.
 
*[[Bí-su̍t]]
 
:[[Oē-tô·]]
:[[Tiau-tok]]
:[[Kiàn-tiok]]
:[[Jī-hoat]]
:[[Hip-siòng]]
:[[Kong-gē]]
:[[Hoē-tō]]
 
*[[Bûn-ha̍k]]
 
:[[Si]]
:[[Siáu-soat]]
:[[Hí-kio̍k]]
:[[Sàn-bûn]]
 
*[[Kó-tián im-ga̍k]]
 
:[[Chok-khek]]
:[[Ián-chàu]]
:[[Chí-hui]]
 
*[[Siat-kè]] (Si̍t-iōng gē-su̍t)
 
:[[Sî-kiâⁿ gē-su̍t]]
:[[Tô·-siòng gē-su̍t]]
:[[Kang-gia̍p siat-kè]]
:[[Khong-kan siat-kè]]
 
[[an:Arte]]
1,082

次編輯