"Lô-má Thài-pêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Chhú-siau Kaihsu ê siu-kái, kái tńg khì Xqbot siōng bóe ê siu-tēng-pún)
'''Lô-má Thài-pêng''' (''Pax Romana'') sī [[Lô-má Tè-kok]] chi̍t tōaⁿ khah hô-pêng khah bô tùi gōa chiàn-cheng ê sî-kî, sî-kan sī kong-goân 1 kàu 2 sè-kí, tùi [[Augustus]] hông-tè khai-sí, ū 207200 gōa nî tn̂g.
 
{{stub}}