"Chi̍p-ha̍p-lūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

subset -> pō͘-hūn chi̍p-ha̍p
(chham-khó en:)
 
(subset -> pō͘-hūn chi̍p-ha̍p)
[[Image:Venn_A_subset_B.png|thumb|A sī B ê [[chúpō͘-hūn chi̍p-ha̍p]] (subset).]]
'''Chi̍p-ha̍p-lūn''' (set theory) sī leh gián-kiù [[chi̍p-ha̍p]] ê [[sò͘-ha̍k]] lí-lūn, ah chi̍p-ha̍p sī kā chi̍t-koá thiu-siōng ê [[mi̍h-kiāⁿ]] (object) khǹg taù-tīn ê 1 ê khài-liām. Chi̍p-ha̍p-lūn pau-hâm [[sió-ha̍k]] tō ū siāu-kài ê chit-koá koan-liām, chhiūⁿ chi̍t-koá mi̍h-kiāⁿ chiâⁿ-chò 1 ê [[chi̍p-ha̍p]], chi̍p-ha̍p ê goân-sò͘, chi̍p-ha̍p ê sêng-oân (membership). Chi̍p-ha̍p-lūn, [[lô-chek]], ham [[it-kai lô-chek]] (First-order logic) sī hiān-tāi [[sò͘-ha̍k ê ki-chân]] (foundations of mathematics), sò͘-ha̍k ê mi̍h-kiāⁿ ē-tit ēng bô tēng-gī ê "chi̍p-ha̍p" ham "chi̍p-ha̍p sêng-oân" lâi khí-chō.
 
2,171

次編輯