"ISO 3602" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Kin-kù Tâi-Ji̍t Sû-tián kái kunrei kàu hùn-lēng .)
'''ISO 3602''' sī [[ISO]] chhut-pán ê 1 thò piau-chún, iōng-lâi tēng-gī [[Ji̍t-gí]] '''Hùn-lēng-sek (訓令式) [[Lô-má-jī]]''' (訓令式ローマ字) [[kana]] ê pheng-siá.
 
==Hùn-lēng-sek ê kana pheng-siá==