"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
=== Tâi-gí ê pek-kho-choân-su nah-ē cháu-chhut kán-thé-jī? ===
~ (=== Tâi-gí ê pek-kho-choân-su nah-ē cháu-chhut kán-thé-jī? ===)
===Wikipedia kap Holopedia ū siáⁿ bô kâng?===
 
[[Holopedia]] iong Wikipedia e nng-the cho chhi-giam, hoan-ui
pau-koat POJ Ban-kok-be su-jip/hian-si e bun-te, POJ sia-khu (lan)
chiap-siu e i-goan, tt.
 
An-sng Holopedia e bun-chiong e soa khi Wikipedia, hia piN "koaN-hong" cham.
 
=== Tâi-gí ê pek-kho-choân-su nah-ē cháu-chhut kán-thé-jī? ===
 
===Wikipedia kap sû-tián ê koan-hē: Án-choáⁿ khu-pia̍t, phòe-ha̍p?===
14,442

次編輯