"Si̍p Kīn-pêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Si̍p Kīn-pêng''' (習近平) sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong uí-oân-hoē chóng-su-kì (總書記) kah Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong kun-sū uí-oân-...)
 
'''Si̍p Kīn-pêng''' (習近平) sī [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong uí-oân-hoē chóng-su-kì]] (總書記) kah [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong kun-sū uí-oân-hoē chú-se̍k]]. I tī [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng]] tē 18 kài tiong-iong uí-oân-hoē tē 1 chù choân-thé hoē-gī tòng-soán.
{{stub}}
[[en:Xi Jinping]]